The Mid Nordic Region

The board

Pål Sæther Eiden, Chairman 
Pal-Sather.Eiden(at)ntfk.no, Tel +47 905 27 323 

Peter Boström, Österbottens förbund Finland
E-post: peter.bostrom(at)datic.fi

Thomas Hägg, Region Jämtland Härjedalen
thomas.hagg(at)regionjh.se

Anna-Karin Sjölund, Västernorrland
E-post: anna-karin.sjolund(at)lvn.se

Gunn Stokke, Sör-Tröndelag
E-post: gunn.stokke(at)stfk.no