The Mid Nordic Region

Regional contacts points

Norway:

Sör and North-Trøndelag
Espen Solheim, North-Tröndelag County Council
E-mail: espen.solheim(at)ntfk.no

Sweden:

Jämtland
Camilla Randström, Internationell strateg
Regionförbundet Jämtlands län
E-mail: camilla.randstrom(at)regionjh.se

Västernorrland
Johan Loock, County Council of Västernorrland
E-mail: johan.loock(at)lvn.se

Finland

Ostrobothnia
Jerker Johnsson, development planner, Regional Council of Ostrobothnia
Tel. +358 44 320 6565
E-mail: jerker.johnsson(at)obotnia.fi