Mittnorden

Yttranden och positionspapper

Mittnorden

 

Meråkersbanan / Meråkerbanen

Riksväg 18

EU

Territoriell sammanhållning
Yttrande över EU-kommissionens Grönbok för territoriell sammanhållningPDF (26.02.2009)

Östersjöstrategin
EU:s strategi för Östersjöområdet — synpunkter från MittnordenkommitténPDF (11.09.2008)