Mittnorden

Mittnordenkommitténs kansli

 

Romana Culjak
kanslichef (fr.om. 13/1/2016)
Landstinget Västernorrland
Mobil: +46 (0) 73 - 024 80 70
E-post: romana.culjak(at)lvn.se

Anita Pettersson,
ekonom
Landstinget Västernorrland
Tel +46 (0)611 803 50
Mob +46 70-190 44 17
E-post: anita.pettersson(at)lvn.se

Postadress:

Mittnordenkommittén
Landstinget Västernorrland
SE-87185 Härnösand
Sverige


Ledningsgruppen