Mittnorden

Mittnordenkommitténs kansli

 

Romana Culjak 
Kanslichef
E-post: romana.culjak@lvn.se    
Mobil: +46 (0)73 - 024 80 70  

 

Johanna Dahl

Specialplanerare

Österbottens förbund Finland

E-post: Johanna.Dahl@obotnia.fi 

Mobil: +358 44 312 67 43 

 

Anita Pettersson,
Ekonom
Tel +46 (0)611 803 50

Mob +46 70-190 4

E-post: anita.pettersson@lvn.se

 

Postadress:

Mittnordenkommittén
Landstinget Västernorrland
SE-87185 Härnösand
Sverige


Ledningsgruppen