Mittnorden

Mittnordenkommitténs kansli

 

Romana Culjak (fr.om. 13/1/2016)
kanslichef
E-post: romana.culjak@lvn.se  
Mob 46 (0) 73 - 024 80 70

 

Johanna Dahl (fr.om. 2/5/2017)

Österbottens förbund Finland

E-post: Johanna.Dahl@obotnia.fi 

 

Anita Pettersson,
ekonom
Tel +46 (0)611 803 50

Mob +46 70-190 4

E-post: anita.pettersson@lvn.se

 

Postadress:

Mittnordenkommittén
Landstinget Västernorrland
SE-87185 Härnösand
Sverige


Ledningsgruppen