Mittnorden

Om Mittnorden

Mittnorden är en av tolv samarbetsområden som ingår i Nordiska Ministerrådets regionalpolitiska samarbete över riksgränserna i Norden. Målsättningen med dessa är att främja gränsöverskridande samarbeten. Mer information finner du härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Mittnordenkommittén är ett gemensamt gränsregionalt samarbetsorgan inom de mittnordiska regionerna belägna från den ryska gränsen i öst till Atlanten i väst. Mittnordenkommittén jobbar med avsikt att främja hållbar utveckling och tillväxt i Mittnorden baserad på gemensamma regionala utvecklingsintressen. Samarbetet har historiska traditioner, redan 1978 bildades det politiska nätverket Mittnordenkommittén som driver verksamheten.