Mittnorden

Jämtland

Region Jämtland Härjedalen är medlem i Mittnordenkommittén.

FAKTA OM JÄMTLAND AREAL: 34009 km2 --- 8.3% av Sveriges areal. BEFOLKNING: ca: 119 000 --- 1,4% av Sveriges befolkning.
LÄNSTILLHÖRIGHET: Jämtlands Län.
STÖRSTA KOMMUN(befolkning): Östersunds Kommun.
STÖRSTA KOMMUN(areal): Strömsunds Kommun.
LANDSKAPSTYPER: Fjällregion, Förfjällsregion, Bergkullslätt och Vågig bergkullterräng.
HÖGSTA BERG: Helagsfjället 1796 m.ö.h..
STÖRSTA SJÖ: Storsjön 456 km2
STATLIGA UNIVERSITET: Mittuniversitetet Östersund.

Mer information: www.regionjh.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster