Mittnorden

Organisation

Kommittén är högsta beslutande organ för samarbetet och består av politiskt förtroendevalda. Varje medlemsregion utser en ledamot till ledningsgruppen på sätt och för tid som bestämmes av respektive medlemsregion. Som stöd har kommittén och ledningsgruppen ett kansli.

 

Organisationsbild 2017PDF

Mittnordenkommitténs stadgarPDF (antagna 2015-05-03)