Mittnorden

Kansli

Mittnordenkommitténs kansli ansvarar för genomföra kommitténs och ledningsgruppens beslut. Som stöd till kansliet finns en resursgrupp med en representant från varje region.

Kansliet:

Romana Culjak (fr.om. 13/1/2016)
kanslichef
romana.culjak(at)lvn.se
Tel. 46 (0) 73 - 024 80 70

Anita Pettersson,
ekonom
Tel +46 (0)611 803 50

Mob +46 70-190 44 17
E-post: anita.pettersson(at)lvn.se

Postadress:

Mittnordenkommittén
Landstinget Västernorrland
SE-87185 Härnösand
Sverige