Mittnorden

Resursgrupp

Norge:

Sör- och Nord-Trøndelag
Espen Solheim, rådgiver
Nord-Trøndelags fylkeskommune
Tel. +47 41 333 236
e-post: espen.solheim(at)ntfk.no

Sverige:

Region Jämtland Härjedalen
Anna Omberg, Internationell strateg
Region Jämtland Härjedalen
e-post: anna.omberg(at)regionjh.se

Västernorrland
Johan Loock,  
Landstinget Västernorrland
e-post: johan.loock(at)lvn.se

Finland:

Österbottens förbund
Jerker Johnson, utvecklingsplanerare
Österbottens förbund
e-post: jerker.johnson(at)obotnia.fi