Mittnorden

Resursgrupp

Norge:

Trøndelag fylkeskommune
Espen Solheim, rådgiver
Tel. +47 41 333 236
e-post: espso@trondelagfylke.no

Sverige:

Region Jämtland Härjedalen
Anna Omberg, Internationell strateg
Region Jämtland Härjedalen
e-post: anna.omberg@regionjh.se

Västernorrland
Johan Loock,  
Landstinget Västernorrland
e-post: johan.loock@rvn.se

Finland:

Österbottens förbund
Jerker Johnson, utvecklingsplanerare
Österbottens förbund
e-post: jerker.johnson@obotnia.fi