Mittnorden

Mittnordenkommittén

Mittnordenkommittén (MNK) är sammansatt av en politiskt valt kommitté, som består av ledamöter från de respektive medlemmarna i Mittnorden. Kommittén sammanträder två gånger per år.

Kommittén leds under 2019-2020 av Peter Boström från Österbotten