Mittnorden

Ledningsgrupp

Mittnordenkommittén väljer ordförande för två år åt gången. I ledningsgruppen ingår en ledamot från varje medlemsregion, totalt fem ledamöter inkl. ordförande. Ordförandeskapet växlar mellan länderna.

Under 2019-2020 leds Mittnordenkommittén och ledningsgruppen av Peter Boström, från Österbotten.

 

Peter Boström, Österbottens förbund Finland (Ordf.)
E-post: peter.bostrom@datic.fi


 

Pål Sæther Eiden, Ordförande Mittnordenkommittén
palei@trondelagfylke.no

 

Thomas Hägg, Region Jämtland Härjedalen
thomas.hagg@regionjh.se

 

Anna-Karin Sjölund, Västernorrland
E-post: anna-karin.sjolund@rvn.se

 

Gunn Stokke, Sör-Tröndelag
E-post: gunsto@trondelagfylke.no