Mittnorden

Ledningsgrupp

Mittnordenkommittén väljer ordförande för två år åt gången. I ledningsgruppen ingår en ledamot från varje medlemsregion, totalt fem ledamöter inkl. ordförande. Ordförandeskapet växlar mellan länderna.

Under 2017-18 leds Mittnordenkommittén och ledningsgruppen av Pål Sæther Eiden, från Nord-Tröndelag.

 

 

Ordförande:
Pål Sæther Eiden
Pal-Sather.Eiden(at)ntfk.no, Tel +47 905 27 323 

 

Peter Boström, Österbotten (vice ordförande)
E-post: peter.bostrom(at)datic.fi

 

Margareta Winberg, Region Jämtland Härjedalen (närmast avgående ordförande)
margareta.winberg(at)regionjh.se

 

Anna-Karin Sjölund, Västernorrland
E-post: anna-karin.sjolund(at)lvn.se

 

Gunn Stokke, Sör-Tröndelag
E-post: gunn.stokke(at)stfk.no