Mittnorden

Medlemmar:

 

Trøndelag fylkeskommune
Pål Sæther Eiden (ordförande)  
Randi Dille 
Anne Kolstad
May Britt Lagesen
Gunn Stokke, fylkesvaraordfører (sp)
Arnfinn Brechan (a)
Rakel Skårslette Trondal (sv)
Torhild Aarbergsbotten (h)

Region Jämtland Härjedalen
Thomas Hägg (s)
Thomas Gutke (m)
Can Savran (c)
Gunnar Hjelm (m)

Jenny Sellsve  (s)

Landstinget Västernorrland
Anna-Karin Sjölund (s)
Hans Zetterkvist (v)
Eva Andersson (mp)
Sverker Ågren (kd)

 

Österbottens förbund
Peter Boström (vice ordförande)
Ann-Sofi Backgren
Richard Sjölund
Juha Häkkinen

 

Partners: 

Länsstyrelsen Jämtland
Bengt-Åke Strömquist

 

Länsstyrelsen Västernorrland

Ylva Aller och Daniel Gustafsson

 

Svenska Österbottens förbund för kultur och utbildning
Ann-Maj Björkell-Holm

 

Parikkala kommun
Ari Berg


Kramfors kommun
Jan Sahlén

 

Handelskammare Mittsverige (Västernorrland och Jämtland)
Oliver Dogo

 

Handelskammaren Österbotten

Juha Häkkinen

 

Intresse om medlemskap och partnerskap anmäles till kansliet.