Mittnorden

Medlemmar:
Kommittén kan bevilja medlemskap till lokala och regionala förtroendevalda offentliga myndigheter inom Mittnordenkommitténs samarbetsområde.


Nord-Tröndelags fylkeskommune
Pål Sæther Eiden (delegationsleder)
Tomas Iver Hallem
Anne Kolstad
May Britt Lagesen
(ers: Åste Marie Lande Lindau, Tore Kristiansen, Mildred Ramberg Røthe, Frode Revhaug)

 

Sör-Tröndelags fylkeskommune
Gunn Stokke, fylkesvaraordfører (SP)
Arnfinn Brechan (A)
Rakel Skårslette Trondal (SV)
Torhild Aarbergsbotten (H)
(ers Liv Darell, Trygve Gjermstad, Tore Dyrendahl, Rune Schei)

Region Jämtland Härjedalen
Thomas Hägg (s)
Thomas Gutke (m)
Can Savran (c)
Gunnar Hjelm (m)
(ers: Britt Carlsson, Robert Uitto, Elisabeth Svensson, Anton Nordqvist)

Landstinget Västernorrland
Anna-Karin Sjölund
Hans Zetterkvist
Eva Andersson
Sverker Ågren

(ers.Anette Lövgren, Mikael Sjölund, Monica Fällström, Monica Bruman)

 

Österbottens förbund
Peter Boström (ers Marcus Suojoki)
Ann-Sofi Backgren (ers Michael Luther)
Richard Sjölund (ers Maria Tolppanen)
Juha Häkkinen (ers Kalervo Laaksoharju)

 

Partners:
Partnerskapsstatus kan beviljas åt andra offentliga och privata aktörer inom och angränsande till Mittnordenkommitténs samarbetsområde.

 

Länsstyrelsen Jämtland
Bengt-Åke Strömquist

Länsstyrelsen Västernorrland
Sten-Olov Altin

Kommunförbundet Västernorrland (t.o.m 2017)
Bertil Böhlin (ers. Jan Sahlén)

Mellersta Finlands förbund

Virpi Heikkinen

Svenska Österbottens förbund för kultur och utbildning
Ann-Maj Björkell-Holm (ers) Märta-Lisa Westman

Parikkala kommun
Ari Berg
Kramfors kommun
Jan Sahlén

Handelskammare Västernorrland och Jämtland
Oliver Dogo

Handelskammaren Österbotten

Juha Häkkinen

 

Intresse om medlemskap och partnerskap anmäles till kansliet.