Mittnorden

100 miljoner till vägar och järnvägar i Mittregionen

100 miljoner kronor extra ska investeras i Jämtlands och Västernorrlands län i både vägar och järnvägsförbindelserna mellan Sundsvall och Åre - det som kallas för Mittstråket.