Mittnorden

Inbjudan att nominera pristagare till Mittnordiska Kulturpris 2016 - senast 1 maj

För att stimulera till fortsatt arbete och engagemang inom kulturområdet i Mittnorden utlyser Mittnordenkommittén årligen två kulturpriser.

Mittnordenkommittén delar 2016 ut
1) ett kulturpris som har tematisk inriktning på Interkulturell dialog
Priset kan tilldelas privatperson, grupp eller organisation inom Mittnordenområdet som på ett föredömligt sätt synliggör integration i praktiken genom konst och kultur. De positiva effekterna av pristagarnas arbete bör uppmärksammas både lokalt och regionalt.

2) det andra priset kan tilldelas alla under 26 år i Mittnordenområdet, såväl privatpersoner, grupper och organisationer, som är aktiva inom kulturområdet. Priset är ett allmänt kulturpris, utan tematisk inriktning. Aspekter som särskilt beaktas är kulturverksamhet på ungas villkor, det mittnordiska perspektivet, det ideella arbetet och möjlighet till fortsatt verksamhet och spridning.

Nomineringsblanketten ska tillsammans med motivering utifrån ovanstående kriterier vara Mittnordiska Kulturarbetsgruppen tillhanda senast 1 maj 2016.
Båda prisen är på 30 000 svenska kronor. Utdelning sker vid Mittnordiska Kulturdagar i Levanger, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Norge, september 2016.

Mer information i bilagorna.

- Kulturpris tema Interkulturell dialogWord

- Kulturpris barn och unga + nomineringsblankettWord

-  RiktlinjernaPDF

Adress och tilläggsinformation:
Mittnordenkommittén
Landstinget Västernorrland
SE-871 85 HÄRNÖSAND
SVERIGE
Kontakt sekreterare Kulturarbetsgruppen:
Linda Nordlander Frisk
+46 611 802 63
linda.nordlander.frisk(at)lvn.se