Mittnorden

Inbjudan att nominera pristagare till Nordens Gröna Bälte 2016 energipris - senast 30 juni

Mittnordenkommittén kommer i år att för sjättte gången att dela ut Nordens gröna bälte, kommitténs pris inom energi. Det finns inget speciellt tema, utan alla bra exempel inom Mittnorden välkomnas som förslag.

Nordens gröna bälte är en gemensam profil för Mittnorden som har vuxit fram ur behovet av samverkan inom näringsliv och landsbygdsutveckling avseende energi- och miljöfrågor. All verksamhet som bedrivs inom Mittnorden för att säkerställa framtida generationers välfärd är på ett naturligt sätt del av Nordens gröna bälte.

Syftet med Mittnordenkommitténs priser inom energi och miljö är att främja företagande och skapande av nya arbetstillfällen i Mittnorden samt att stärka områdets profil som en ekologiskt hållbar region. Årets tema är begränsad klimatpåverkan eller bioekonomi. Med bioekonomi menar tillvaratagandet av biomassa från skog, åkermark och vatten för sysselsättning och tillväxt.

Priserna ska stimulera pristagaren att fortsätta sitt arbete/engagemang . För att bidra till att profilera regionen ska pristagarens arbete/engagemang också vara känt i en vidare krets. Priserna kan tilldelas alla i mittnorden, såväl privatpersoner som organisationer och företag. Det är dock inte tillåtet att föreslå sig själv som pristagare. Målsättningen med priserna är att stimulera pristagarna att fortsätta sitt arbete och därmed stimulera andra i Mittnorden att verka för hållbara energilösningar.

Priset är på 30 000 svenska kronor.

Se inbjudan (inkl. riktlinjernaWord) samt nomineringsblankettWord för ytterligare information.

Förslag på pristagare ska lämnas till kansliet för Mittnordenkommittén senast 30 juni 2016, via epost till kanslichef Romana Culjak, romana.culjak(at)lvn.se.