Mittnorden

Midt-Nordisk energipris til Svein Lilleengen

Nordens Grønne Belte, Midtnordenkomitéens energipris, er tildelt Svein Lilleengen fra Ørland i Sør-Trøndelag for hans arbeid på biogass, biodrivstoff og fornybar energi. Prisen er på 30 000 svenske kroner.

Svein Lilleengen er pensjonert gårdbruker i Ørland kommune i Sør-Trøndelag. Lilleengen er utdannet ingeniør, men har drevet som melkebonde siden 70-tallet. Tidlig på 90-tallet fattet han interesse for økologisk basert landbruk og naturlige prosesser i produksjonen. Lilleengens økofilosofi og bærekraftig samfunnsutvikling er utgangspunktet for hans engasjement og arbeid med forskning og utvikling innen fornybar energi.

Som gründer og forskningsentusiast kom Lilleengen raskt i kontakt med student- og forskningsmiljøer både i Norge, Norden og Europa. Han har bistått og utfordret disse miljøene i en mannsalder. Lilleengen har jobbet sammen med ulike forskningsmiljøer på flere områder over lang tid. Han har stilt egen gård og eget biogassanlegg til disposisjon i flere prosjekter, og har brukt egne ressurser og eget utstyr i formidlingsarbeid og utviklingsarbeid omkring biogass.

Svein Lilleeengen har sterke relasjoner og er godt kjent i nordiske forskningsmiljøer innen området bærekraftig utvikling og fornybar energi. Han er forkjemper for å gjennomføre et mittnordisk samarbeid om utvikling og utbygging av teknologiske og bærekraftige løsninger innen biogass, biodrivstoff og spinoffs innen biorest.  

Prisutdelningen i media:

ÖP: http://op.se/lanet/ostersund/1.5291653-han-gor-om-godsel-till-guldlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

LT: http://ltz.se/nyheter/ostersund/1.5285672-energipris-delas-ut-i-lanetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
LT: http://ltz.se/nyheter/ostersund/1.5292086-han-tog-hem-arofullt-energiprislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SVT Mitt: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/jamtlandsnytt/energipris-for-biogaslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nordens Grønne Belte
Nordens Grønne Belte er en felles profil for Midtnorden som har vokst fram ut fra behovet for samarbeid innenfor næringsliv og samfunnnsutvikling om energi og miljøspørsmål.
All virksomhet som foregår innenfor Midtnorden for å sikre framtidige generasjoners velferd er en naturlig del av Nordens grønne belte.
Hensikten med Midtnordenkomiteens priser innenfor energi og miljø er å fremme utviklingen av bedrifter og arbeidsplasser i Midtnorden, samt å styrke områdets profil som en økologisk bærekraftig region. Målsettingen med prisene er å stimulere pristakerne til å fortsette arbeidet og dermed stimulere andre i Midtnorden til å virke for et godt miljø og bærekraftige energiløsninger.
Mer information om priset