Mittnorden

Mittnordenkommittén argumenterar för en upprusning av Riksväg 18 i Finland

Mittnordenkommitén samarbetar med avsikt att främja hållbar utveckling och tillväxt i Mittnorden baserat på gemensamt regionalt utvecklingsintresse. Dessutom verkar vi för att förbättra de öst-västliga kommunikationerna inom den så kallade Mittnordiska transportkorridoren. Riksväg 18 mellan Multia och Myllymäki i Finland är trots olika utvecklingsåtgärder fortfarande den svagaste länken i korridoren.

Riksväg 18 (RV 18) är en betydande öst-västlig transportkorridor som förenar tre landskap och samt städerna Vasa, Seinäjoki och Jyväskylä. Transportkorridoren som sträcker sig tvärs genom centrala Finland kräver dock förbättringar för att uppnå riksvägsstatus. Under flera år har landskapsförbunden och näringslivet haft som mål att skapa förutsättningar för en transportkorridor som förenar nationellt och ger möjligheter internationellt. Flera växande företag och företagscentrum är belägna i riksvägens påverkningsområde.

I dagsläget är transporterna tvungna att använda en omväg vilket innebär betydande tidförlust och övriga extra transportkostnader. I studier har det framkommit att trafikmängden på RV 18 skulle växa med 20 % om vägen skulle uppnå riksnivå status i alla avseenden. Detta skulle i sin tur innebära en effektivare transportväg och mindre miljöpåverkan.

En direkt förbindelse till St. Petersburg och Atlanten skulle innebära förbättrade möjligheter för turism och övrigt näringsliv i Mittnorden.  Mittnordenkommittén anser således att förbättringar av vägsträckan skulle ge positiva effekter på företagens utveckling och nyföretagande, vilket skapar förutsättningar för framgång i hela Mittnorden.

Mittnordenkommittén anser att RV 18 bör ges högsta prioritet under nästa planperiod.

För ytterligare information kontakta:

Riksvägen 18 — uppföljningsarbetsgrupp:
Sami Mäntymäki, utvecklingsplanerare
Seinäjoki stad
Tel. +358 40 5707 184   
E-post: sami.mantymaki@seinajoki.fi

Om Mittnorden:
Virpi Heikkinen, kommittésekreterare
Tel. +358 207 560 217
E-post: virpi.heikkinen@keskisuomi.fi

YttrandetPDF