Mittnorden

Mittnordenkommitténs nya kanslichef: Romana Culjak

Landstinget Västernorrland har rekryterat Romana Culjak till ny kanslichef för Mittnordenkommittén. Hon börjar arbetet efter årsskiftet, den 13 januari.

Romana Culjak, 33 år, har senast arbetat på Mittuniversitetet, rollerna där har varit varierande bl.a. som forskningsrådgivare för extern forskningsfinansiering, samverkansutvecklare för Branschsamverkan IT, ett samarbete med IT-branschen i syfte att säkra kompetensförsörjningen i regionen. Andra arbetsuppgifter har varit att koordinera implementeringen av Mittuniversitetet forskningsstrategi, projektledning av strukturfondsprojekt och uppdrag i Bryssel där hon arbetade mellan 2012-2013 på Mid Sweden European Office med forsknings-och innovations frågor, smart specialisering och innovations union.
- Jag ser fram emot en mycket lärorik tid och spännande uppdrag. Mina förväntningar är att få jobba resultatinriktat och att vi tillsammans ska jobba för att uppnå uppsatta mål. Jag hoppas även på att vi ska lära känna varandra, inspireras och ha roligt.

I kansliet fortsätter Virpi Heikkinen som kommittésekreterare (i Jyväskylä, Mellersta Finland) och Anita Pettersson som ekonom (i Härnösand). Romanas kontaktinformation uppdateras på dessa sidor inom kort.

Mer information:

Margareta Winberg, Ordförande Mittnordenkommittén +46 70-510 07 47
Hans Wiklund Regional utvecklingsdirektör +46 70 6659484