Mittnorden

Mittnorden vill främja entreprenörskap i samhället

Mittnordenkommittén har tillsammans med Utvecklingsbolaget Jykes Ab i Mellersta Finland förberett en projektansökan till Östersjöprogrammet som syftar till att öka stimulera till nyföretagande och entreprenörskap i samhället. I projektet deltar ett flertal partners inom det mittnordiska samarbetsområdet och övriga delar av Europa.
 
Initiativet till projektet kommer ursprungligen från Mellersta Finlands handelskammare. Det regionala utvecklingsbolaget Jykes Ab i Mellersta Finland kommer att vara projektägare medan Mittnordenkommittén, som delfinansierat projektplaneringen, kommer att arbeta med informationsspridning och kommunikationsarbete.

 
Projektet syftar till att främja företagsamhet i samhället på flera sätt; bl.a. genom lärarutbildning och samverkan mellan skolor och arbetsliv, genom att stödja nyföretagande och internationella nätverk samt innovationsfrämjande gentemot små och medelstora företag.

 
- Det är fråga om att förbättra attityder till företagande och entreprenörskap generellt och speciellt viktigt är att politiker och beslutsfattare får en högre förståelse för entreprenörskapets betydelse, säger Virpi Heikkinen, Mittnordenkommitténs representant i planeringsgruppen.

 
I projektet deltar förutom ett flertal partners inom det mittnordiska samarbetsområdet också partners från St.Petersburg, Narva och Potsdam i Tyskland. Ett flertal så kallade associated partners från varje region skall säkerställa att projektets resultat förankras i regionerna.
Projektansökan har lämnats in till Östersjöprogrammets sekretariat den 30 maj. Konkurrensen om programstöd förväntas vara hård under programmets första ansökningsomgång. Beslut fattas i slutet av oktober och projektet förväntas starta i början av 2009.

PressmeddelandetPDF