Mittnorden

Mittnordiska kulturpriser 2016 går till...

prsivinnarna

De mittnordiska kulturpriserna 2016 har delats ut vid en ceremoni i Levanger Norge. Priserna delades ut av Mittnordenkommitténs ordförande Margareta Winberg.

För att stimulera till arbete och engagemang inom kulturområdet i Mittnorden utlyser Mittnordenkommittén två kulturpriser på vardera 30 000 kronor varje år. Ett av priserna riktar sig till barn och ungdom och ett av priserna är tematiskt och följer temat på kulturdagarna. I år var temat interkulturell dialog. På grund av det angelägna temat och den höga kvalitén på inkomna nomineringarna beslutades det att utöka det tematiska priset till två pristagare detta år.

Tematiskt pris inom interkulturell dialog
De två tematiska priserna tilldelades Babelberg vänförening från Kramfors kommun i Sverige och föreningen Kpanlogo Yede ry från Vasa Finland. Babelsberg vänförening tilldelas priset för sitt arbete med Babelskören. Kören består av nyanlända och asylsökande i kommunen. Målet med körens verksamhet, förutom att skapa ett socialt sammanhang, är att ge nyanlända och asylsökande tillgång till det svenska språket genom musiken. Kulturföreningen Kpanlogo Yede ry grundades i Vasa 2009. Ett av de viktigaste målen för föreningen är att främja kulturell mångfald och arbeta för integrationen i Finland. Detta uppnår man genom att sammanföra människor från många olika kulturer genom musik, dans, mat och workshops.

Barn och ungdomspriset
Barn och ungdomspriset 2016 tilldelades musikern Marja Helena Fjellheim Mortensson, född 1995 från Svahken/ Engerdal Norge. Genom sin musik är Marja Helena en stark kulturbärare för det sydsamiska språket, kulturen och musiken.

Om Mittnordenkommittén
Mittnordenkommittén ingår i Nordiska Ministerrådets regionalpolitiska samarbete över riksgränserna i Norden. Kommittén är ett gemensamt samarbetsorgan inom de mittnordiska regionerna belägna från den ryska gränsen i öst till Atlanten i väst. Mittnordenkommittén har verkat sedan 1978 och är ett politiskt styrt nordiskt gränsregionalt samarbetsorgan.

Kontaktperson

Margareta Winberg, ordförande Mittnordenkommittén: +46 70-510 07 47

Linda Nordlander Frisk, sekreterare i mittnordiska kulturgruppen. E-post: linda.nordlander.frisk@lvn.se

Mer information om prisvinnarna:
http://www.allehanda.se/angermanland/kramfors/kultursatsning-pa-nyanlanda-i-kramforslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
och http://kpanlogo-yede.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

och http://drommestipendet.no/applicationDetailed.sp?id=1654länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För att stimulera till fortsatt arbete och engagemang inom kulturområdet i Mittnorden delar Mittnordenkommittén årligen två kulturpriser.
1) ett kulturpris som följer tema för de årliga mittnordiska kulturdagarna, och
2) ett kulturpris för barn och unga (ej tematiskt).
Priserna delas ut av Mittnordenkommittén i samband med Mittnordiska Kulturdagarna - Interkulturell dialog - 22-25 september i Levanger

Mer information: kulturgruppen

Bilder:
Prisvinnarna träffade ledningsgruppen

Prisvinnarna & ledningsgruppen
från mötet

Huvudpriset delades mellan Babelsbergs vänförening och Kpanlogo Yede-föreningen.
I bilden nedan Barbro Lundquist, från Babelsberg, MNK -ordförande Margareta Winberg och projektansvarig Jorunn Lilleslett.

babelsberg

Bild nedan: Francis Oye, Kpanlogo Yede association 

Francis Oye, Kpanlogo Yede association

Bild nedan: ungdomspriset till Marja Helena Fjellheim Mårtensson.

Marja Helena Fjellheim Mårtensson

Priserna delades ut under festmiddagen

middagen