Mittnorden

Mittnordiska Kulturpris till Jerbo och Grimstoft

Ann och Thomas Jerbo från Sundsvall har fått Mittnordiska Kulturpriset med en prissumma på 50.000 kronor. Priset delades ut på Mittnordiska scenkonstfestivalen i Sundsvall i mitten av oktober. Paret Jerbo får priset bland annat för att under 25 års tid ha arbetat och utvecklat Cirkus Elvira och arbetat med och för barn med funktionshinder och barn som vårdas på sjukhus.

Dockmakaren Jonna Grimstoft, belönades med 25.000 kronor för sitt arbete att främja förmedling till barn och unga.

Motiveringarna bifogat. PDF