Mittnorden

Mittskandinavisk regionprojekt beviljas projektstöd

Liernes och Röyrviks kommuner i Norge samt Strömsunds och Krokoms kommuner i Sverige har tillsammans förberedd en ansökan inom EU:s Sverige-Norgeprogram (Interreg).
 
Projektet syftar till att öka attraktiviteten i region och få fler företag och invånare att etablera sig och har som mål: att stabilisera befolkningsutvecklingen inom 3 år, att öka invånarantalet inom 6 år att upprätthålla och öka servicen i området, att öka livskvaliteten i gränslandet/Björnlandet/Nationalparklandet/samelandet samt att fungera som ett skyltfönster för norsk och svensk regionalpolitik genom att vara en pilotregion i 6 år
 
Mittnordenkommittén finansierar projektet med 50 000 svenska kronor.

Kontaktperson är Steinar Back vid Lierne kommune.