Mittnorden

Nyanställning vid Mittnordenkommitténs kansli 

J.D

Johanna Dahl har fr.o.m. 2.5.2017 anställts som medarbetare vid Mittnordenkommitténs kansli.

Johanna verkar vid Österbottens Förbund som specialplanerare för internationella samarbeten och projekt. Till hennes uppgifter hör Mittnordenkommitténs arbete, EU-projektet OSIRISlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster vars tema är öppen social innovation som verktyg för regional utveckling, samt Österbottens förbunds arbete med Smart specialiseringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Johanna disputerade 29 april i år vid Svenska handelshögskolan, Hanken i Vasa på doktorsavhandlingen ”Coopetition in inter-firm relationships”.

Kontaktuppgifter:

Johanna Dahl

Specialplanerare – Erikoissuunnittelija

Tfn – puh. +358 44 312 6743

johanna.dahl@obotnia.fi


Österbottens förbund - Pohjanmaan liitto - The Regional Council of Ostrobothnia

Sandögatan 6 - Hietasaarenkatu 6

PB - PL - P.O.Box 174, 65101 VASA - VAASA

www.obotnia.filänk till annan webbplats