Mittnorden

Pristagare av Nordens Gröna Bälte miljöpris 2011:

Besökscentret Meteoria Söderfjärden

Det mittnordiska miljöpriset utdelades i år för tredje gången. Prisvinnaren är Besökscentret Meteoria Söderfjärden. Priset är 30 000 kronor och Nordens Gröna Bälte.

Prismotivering och om vinnaren: Meteorians gröna koncept är en kombination av många exklusiva och ekologiska element: En avancerad utställning om Söderfjärdens 520 miljoner år långa historia från meteoritnedslag till dagens jordbruks- och Natura2000 område, ett välutrustat astronomiskt observatorium, ett fågeltorn mitt i Finlands viktigaste tranrastplats och TellusTimeline - en pedagogisk tidslinje från jordklotets uppkomst till nutidsmänniskan ytterst korta tid på jorden samt en energikällare där i huvudsak sol och vind åskådligt ger energi för centret.
Energikällaren med förnybar energiproduktion är ett pilot-objekt som kan fungera som modell i framtiden. Hos Meteorian ser man den bredd man har till andra besöksmål i Norden, CSR — arbete i turistsatsningar, frivilliga insatser till gagn för bygdeutveckling, dynamiska impulser och växande själförtroende är också gemensamma målsättningar med många andra lokala organisationer i Norden.  Meteorian har även ett tydligt utvecklat nätverk i Norden — något också Mittnorden-kommittén lyfter fram prioriterat. Hela Meteoriacentret är också energisjälvförsörjande. 

Utvecklingsidéer för Meteorian
Meteoria-ansvarige Matts Andersen uppger att NGB- priset inspirerar till ett fortsatt utvecklingsarbete av Meteorians gröna koncept. För de närmaste åren har Meteoria-sektionen i Sundom bygdeförening i samarbete med Astronomiska föreningen Vasa Andromeda visioner för en stegvis, behärskad utveckling av centret:
• Fortsatt popularisering av forskning om jorden och universum samt om lokal historia och miljö för alla åldrar 
• Initiera fortsatt forskning om Söderfjärden
• Skapa utökade interaktiva inlärningsmiljöer vid Meteorian främst med tanke på barn och ungdomar
• Dragning av optisk fiber till området för att även på distans erbjuda digitala upplevelser och inlärningsmöjligheter om rymden och jorden 
• Utveckla en populär energiexpo — energia vasaensis - inkluderande Meteorians energiförsörjning för att möjliggöra en förlängd utställningssäsong
• Utforma en expo kring odling och Söderfjärdens torrläggning - expo agricultura
• Utveckla Söderfjärdens transkådning — arena grus grus

För ytterligare information: www.meteoria.filänk till annan webbplats
   

Priset utdelades officiellt på kommitténs höstmöte den andra november i Stjördal, Nord-Tröndelag, prissumman 30 000 SEK delades ut i form av en check.

De övriga nominerade var:
Energibyn Komossa (Österbotten), Utvecklingschef Pekka Peura från Vasa universitet, Levón-institutet (Österbotten); Energicontroller Jan Lindbreg från Landstinget Västernorrland; Svein Lilleengen från Sör-Tröndelag och Ecopro as från Nord-Tröndelag.

 
Ytterligare information:
Matts Andersén, Meteoria-ansvarig i Sundom bygdeförening, kan ge tilläggsuppgifter och leverera bildmaterial  - Tfn + 358 45 6324024 och mail;  matts.andersén@sundom.fi
 
samt Jon Hillgren, Kanslichef / Director, Mittnordenkommittén / Mid Nordic Committee
County Council of Västernorrland, S-87185 Härnösand
Tel +46-611-803 55, Mob +46-73-274 44 93, Fax: +46-611-80152, Email: jon.hillgren@lvn.se

Hela pressmeddelandetWord
 

Bild ovan: Hans Linden (från vänster) och Matts Andersén mottog priset från Mittnordenkommitténs ordförande Arne Braut.
(bild av Virpi Heikkinen).