Mittnorden

Pristagare av Nordens Gröna Bälte miljöpris 2013: Japa rf (lokal agenda för invånarna i Jyväskylä)

Det mittnordiska miljöpriset utdelades i år för fjärde gången. Prisvinnaren är föreningen Japa i Jyväskylä, Mellersta Finland. Priset är 30 000 kronor.

Nordens gröna bälte är en gemensam profil för Mittnorden som har vuxit fram ur behovet av samverkan inom näringsliv och landsbygdsutveckling avseende energi och miljöfrågor. All verksamhet som bedrivs inom Mittnorden för att säkerställa framtida generationers välfärd är på ett naturligt sätt del av Nordens gröna bälte. Syftet med Mittnordenkommitténs priser inom energi och miljö är att främja företagande och skapande av nya arbetstillfällen i Mittnorden samt att stärka områdets profil som en ekologiskt hållbar region. Målsättningen med priserna är att stimulera pristagarna att fortsätta sitt arbete och därmed stimulera andra i Mittnorden att verka för en god miljö och hållbara energilösningar.

Prismotivering och om vinnaren:
Temat i år för Nordens Gröna Bälte –priset var konkreta handlingar för miljön av små aktörer som kan verka som goda exempel.

Den verksamhet med matringar för närproducerad mat som spridits via JAPA rf:s projekt har under de senaste åren gjort lokal mat mer tillgänglig också i mindre tätbebyggda områden. Genom matringarna har de lokala producenterna och konsumenterna kommit närmare varandra och invånarna har lärt känna den lokala matproduktionen bättre. I verksamheten deltar invånare, producenter och konsumenter i alla åldrar. I synnerhet unga producenter har med stort intresse kommit med i verksamheten och de har samtidigt presenterat verksamheten för andra som varit företagare en längre tid. Lokala ungdomar har fått visa upp sina produkter vid matringarnas olika evenemang t.ex. genom 4H-klubbarnas ungdomsföretag.

Huvudsakligen fungerar matringarna i den lokala livsmedelsaffärens lokaliteter. Köpmännen, producenterna, de frivilliga i matringarna samt beställarna har varit mycket nöjda och arrangemangen har fungerat väl.

Anna Sarkkinen
, verksamhetskoordinatorn vid Japa rf är glad över priset:
- Vi är väldigt tagna över priset. Det är fint att få erkännelse, fast största berömmet av allt tillhör de frivilliga i matringarna. De har arbetat och fortsätter att arbeta med detta i sina områden. Utan dem skulle vi inte ha matringar för närproducerat mat. Med prispengarna ska vi för de frivilliga arrangera åtminstone ett nätverkstillfälle, på någon bekant gård, och vi bjuder in förstås även lantbrukarna.

Priset utdelas officiellt på kommitténs höstmöte den sjuttonde oktober i Jakobstad, Österbotten, prissumman 30 000 SEK delas ut i form av en check.

De övriga nominerade var:

Janna Rutanen Jaru Ab (från Saarijärvi, Mellersta Finland), Affärsverket Jyväskylän tilapalvelu och fastighetschef Esko Eriksson (Jyväskylä) samt arkitekt Anders Nyquist (från Västernorrland).

Ytterligare information:

-        Anna Sarkkinen, verksamhetskoordinator, Japa rf, tel. +358 40-593 8541, anna.sarkkinen(at)jkl.fi

-        Jon Hillgren, Kanslichef / Director, Mittnordenkommittén / Mid Nordic Committee,  County Council of Västernorrland, S-87185 Härnösand, Tel +46-611-803 55, Mob +46-73-274 44 93, Fax: +46-611-80152, Email: jon.hillgren(at)lvn.se

PressmeddelandetPDF