Mittnorden

Projektet "Kvinnor och krig" erhåller medfinansiering från Mittnordenkommittén

Landstinget Västernorrland har tillsammans med Österbottens konstkommission vid Trojkans möte den 26 februari beviljats euro 10 000 i medfinansiering för projektet  "Kvinnor och krig.

Bildkonstprojektets tema härrör delvis från de pågående märkesåren kring Finska kriget 1808-1809 men tanken är att behandla och analysera temat även med nutida företecken.

I projektet ska fem kvinnliga bildkonstnärer från varje samarbetsregion, totalt 15 kostnärer delta. Projektet inleds i april 2009 med ett tvådagars seminarium med tillhörande workshop. Tanken är att seminariet ska fungera som inspiration och "trigger" inför bildkonstnärernas kommande arbetet med att skapa nya konstverk eller konstprojekt på temat.

Konstverken/projekten kommer sedan att visas och presenteras på en stor grupputställning som visas turvis i Härnösand, Umeå samt Jakobstad.

Projektets pågår 2009-2010 och beräknas kosta totalt euro 66 000.

Ytterligare information om projektet lämnas av:
Lisa W. Carlsson, lisa.w.carlson@lvn.se, +46 611 802 27