Mittnorden

Sveriges radio: Mittnordenkommittén föreslår direkttåg till ryska gränsen

Mittnordenkommitténs ordförande Margareta Winberg har intervjuats av Sveriges radio (23.4.2016).