Mittnorden

Välkommen att utveckla Mittnorden!

Mittnordenkommittén beslutade vid sitt vårmöte i Seinäjoki 26-27 mars om nya stadgar. Detta innebär att organisationen nu är öppen för nya medlemmar och partners. Medlem/partner blir man genom en officiell framställan till Mittnordenkommitténs kansli och därefter genom beslut vid något av kommitténs möten.

Mittnordenkommitténs medlemmar är idag Nord-Trøndelag fylkeskommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Jämtlands läns landsting, Västernorrlands läns landsting, Mellersta Finlands förbund, Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur, Södra Österbottens förbund samt Österbottens förbund.

Information om Mittnordenkommittén och om möjligheterna för er att delta i utvecklingen av Mittnorden presenteras i brevet  Välkommen att utveckla Mittnorden!PDF

För ytterligare information kontakta kansliet.