Keskipohjola

Ehdokkaiden nimeäminen Keskipohjolan ympäristö- ja energiapalkinnon ”Pohjolan Vihreän Vyöhykkeen” saajaksi v. 2018

Keskipohjola-komitea jakaa vuosittain Pohjolan Vihreä Vyöhyke -palkinnon ympäristö- ja energia-asioiden saralla.

Pohjolan Vihreä Vyöhyke on Keskipohjolan yhteinen palkinto, joka on syntynyt elinkeinoelämän ja maaseutukehityksen energia- ja ympäristöasioita koskevan yhteistyön tarpeiden pohjalta. Kaikki Keskipohjolassa harjoitettava toiminta tulevien sukupolvien hyvinvoinnin turvaamiseksi on luonnollisella tavalla osa Pohjolan Vihreää Vyöhykettä.

Palkinnon tulee innostaa palkinnonsaajaa jatkamaan työtään ja panostustaan. Palkinnonsaajan työn tulee olla myös laajemman piirin tiedossa, jotta se edesauttaisi alueen profilointia. Palkinto voidaan myöntää kaikille Keskipohjolassa, niin yksityishenkilöille ja yhteisöille kuin yrityksillekin. Itseään ei kuitenkaan saa esittää palkinnonsaajaksi. Palkinnon tavoitteena on kannustaa palkinnonsaajaa jatkamaan työtään ja sitä kautta rohkaista muita Keskipohjolan toimijoita edistämään kestäviä ympäristö- ja energiaratkaisuja.

Keskipohjola-komitea pyrkii tasaiseen sukupuolijakaumaan myöntäessään palkintoja yksityishenkilöille.

Palkintosumma on 30 000 Ruotsin kruunua, ja se jaetaan Åre Sustainability Summit -konferenssin yhteydessä.

Ehdotukset ympäristö- ja energiapalkinnon saajaksi on toimitettava Keskipohjola-komitean toimistolle viimeistään 13. heinäkuuta 2018. Käyttäkää oheista nimeämislomaketta:

Linkki nimeämislomakkeelleWord.

Pyydämme lähettämään lomakkeen sähköpostitse kansliapäällikkö Johan Loockille osoitteeseen: johan.loock@rvn.se

Jos teillä on kysyttävää, ottakaa yhteyttä Keskipohjola-komitean toimistoon

Puh. +46 (0) 70 311 38 45

Sähköposti: johan.loock@rvn.se

Verkkosivu: www.mittnorden.netlinkki toiselle sivustolle

Facebook: www.facebook.com/mittnordenlinkki toiselle sivustolle