Keskipohjola

Esiselvitys aloitettu yrityshautomoiden yhteistyöstä Keskipohjolassa  

Pohjoismailla on korkeat tavoitteet koskien uusien ja tulevien yrittäjien yritysideoiden tukemista. Yksi osa tätä työtä on mm. yrityshautomoiden perustaminen ja tätä työtä onkin eri maissa tehty kauan ja yhtäaikaisesti. Yrityshautomoiden tavoitteet ovat moninaiset, mutta yksi tärkeimmistä on tukea tutkijoiden mahdollisuuksia kaupallistaa tutkimustuloksiaan sekä uusien liikeideoiden toteuttamisen tukeminen.

Keskipohjola-alueellamme on hautomoita, jotka työskentelevät samankaltaisissa olosuhteissa samankaltaisten tavoitteiden kanssa. Hautomot kaipaavat kuitenkin mahdollisuuksia rajat ylittävään yhteistyöhön muiden hautomoiden kanssa ja siksi on toivottu verkoston perustamista, jossa voisi keskustella kollegoiden kanssa ja vaihtaa tietoja ja kokemuksia sekä best-practise -malleja.
On hyvin tärkeää, että jo prosessin alussa voitaisiin osoittaa yhteistyön hyödyt ja asiaa valmistellut projektiryhmä puhuukin kolmesta hyödystä: mallien kehittäminen hautomoiden toiminnassa ja tekniikka-alueilla (esim. metsäteollisuudessa, nanotekniikassa, design-suunnittelussa jne.) sekä yhteistyön tuomat liiketoimintahyödyt hautomoiden yrityksille.

Keskipohjola-komitea on tunnistanut tarpeen ja käynnistää siksi esiselvityksen, jonka tavoitteena on yrityshautomo-toimijoiden yhteentuominen.

Esiselvitys valmistuu marraskuun 2009 alussa ja sen tuloksena on myös toteuttamissuunnitelma yhdessä Nordic Innovation Centerin kanssa (Pohjoismaiden ministerineuvoston alainen organisaatio).

Lisätietoja antaa kansliapäällikkö Jon Hillgren.