Keskipohjola

Esiselvitys "Kirjallisuuspysäkit Keskipohjolassa"

Keskipohjolan kirjallisuus on aihealue, joka ansaitsee tarkemman tarkastelun. Kirjallisuudella, kuten muillakin taiteen lajeilla on merkitystä itsessäänkin, mutta merkitys nousee myös luovan talouden näkökulmasta. Keskipohjolassakin on useita kirjallisuuteen perustuvia toimintoja, joiden tavoitteena on alueellisen mielenkiinnon lisääminen ja jotka toki perustuvat alueilla vaikuttaviin kirjailijoihin.

Tämän esiselvityksen tavoitteena on toimia mm. alueellisten kehittämissuunnitelmien pohjana. Koskaan ei voi varmistaa, että kulttuurin eri ilmenemismuodot tulisivat osaksi luovaa taloutta parhaimmillaan, mutta tuomalla esille Keskipohjola-alueen kirjailijoita vahvistamme kirjallisuuden asemaa ja annamme parempia mahdollisuuksia sekä alueen kirjailijoille että kirjallisuuteen perustuvalle matkailulle.

Esiselvityksen yhteenvedossa todetaan mm. että Keskipohjolassa on runsaasti kirjailijoita, sekä menneitä suuruuksia että ajankohtaisia nimiä. Monilla Keskipohjolan alueilla kirjallisuuteen perustuva matkailu on kuitenkin kovin kehittymätöntä.
Esiselvityksen mukaan Keskipohjolassa lienee suhteellisen vaikeaa käynnistää koko Keskipohjola-alueen käsittäviä yksityiskohtaisia yhteishankkeita, johtuen alueiden ja olosuhteiden suurista eroista.
Esiselvitys osoittaa kuitenkin, että Keskipohjolan alueella on ylipäätään hyvät mahdollisuudet kehittää "kirjallisuusmatkailua" ja sitä kautta alueiden kasvupotentiaalia.

(Esiselvitys saatavissa toistaiseksi vain ruotsiksi.)

Esiselvitys Kirjallisuuspysäkit KeskipohjolassaPDF (*ru)
tehnyt: Theres K Agdler

Lisätietoja selvityksestä:
Jimmy Eriksson, kulttuurisihteeri
LÄNSKULTUREN JÄMTLAND                         
+46 70-378 37 47
jimmy.eriksson(at)jll.se