Keskipohjola

Haemme ehdokkaita Pohjolan Vihreä Vyöhyke - ympäristöpalkinnolle 2015

Keskipohjola-komitea tulee vuonna 2015 jakamaan viidennen kerran Pohjolan Vihreä Vyöhyke -ympäristöpalkinnon. Vuonna 2015 painotetaan ilmastonmuutoksen hillintään tai biotalouteen liittyviä ympäristötekoja.

Pohjolan Vihreä Vyöhyke - on Keskipohjola-alueen yhteinen profiili, jolla pyritään lisäämään kestävän kehityksen mukaisiin arvoihin perustuvaa yhteistyötä elinkeinoelämän, maaseudun kehittämisen sekä energia- ja ympäristökysymysten parissa. Kaikki toiminta Keskipohjolassa, jolla varmistetaan tulevien sukupolvien hyvinvointi, on luonnollinen osa Pohjolan Vihreää Vyöhykettä.

Palkintojen tavoitteena on mm. edistää yrittäjyyttä ja uusien työpaikkojen syntymistä Keskipohjola-alueella sekä vahvistaa alueen profiilia ekologisesti kestävänä alueena. Vuoden teema kytkeytyy ilmastonmuutoksen hillintään tai biotalouteen. Biotaloudella tarkoitetaan miten biomassaa voidaan hyödyntää niin metsistä, pelloilta kuin vesistä, alueiden kasvuun ja työllistämiseen.

Palkinnon tarkoitus on kannustaa palkinnonsaajaa jatkamaan työtään. Palkinnonsaajan työn/toiminnan tulee olla myös laajemmin tunnettua, näin myös myötävaikutetaan koko alueen profilointiin. Palkinto voidaan myöntää yksityishenkilöille, organisaatioille tai yrityksille Keskipohjolassa. Itseään ei tosin saa ehdottaa palkinnonsaajaksi.
Tavoitteena on kannustaa palkinnonsaajaa jatkamaan työtään ja niin ollen innostaa myös muita Keskipohjolassa toimimaan kestävien energiaratkaisujen puolesta.

Palkinto on arvoltaan 30 000 SEK.

Lisätietoja oheisesta kutsusta (sis. säännöt)PDF sekä ehdotuslomakkeesta.Word

Ehdotukset palkinnonsaajista tulee toimittaa komitean kansliaan viimeistään 30. kesäkuuta 2015,
s-postitse komiteasihteeri Virpi Heikkiselle, virpi.heikkinen(at)keskisuomi.fi