Keskipohjola

Hanke "Naiset ja sota" saa osarahoitusta Keskipohjola-komitealta

Västernorrlannin maakäräjät on yhdessä Pohjanmaan taidetoimikunnan kanssa saanut 10 000 euron osarahoituksen hankkeseen nimeltä "Naiset ja sota".

Komitean puheenjohtajisto päätti 26.2. kokouksessan myöntää osarahoituksen kuvataidehankkeelle, jonka teema sivuaa Suomen sodan 1808-1809 parhaillaan käynnissä olevia merkkivuosia, mutta tavoitteena on käsitellä ja analysoida asiaa myös nykyajan käsitteillä.  

Hankkeeseen tulee osallistumaan viisi naispuolista kuvataiteilijaa jokaiselta yhteistyöalueelta eli 15 taiteilijaa yhteensä. Hanke käynnistetään huhtikuussa 2009 kahden päivän seminaarilla sekä workshopeilla. Tavoittena on, että seminaari toimii inspiraationa kuvataitelijoiden tuulevalle työlle, jossa he luovat aiheeseen litityviä uusia taideteoksia tai projekteja.

Taideteokset/projektit esitellään jatkossa suuressa yhteisnäyttelyssä niin Härnosandissa, Uumajassa kuin Pietarsaaressakin.

Hanke on käynnissä vuosina 2009-2010 ja sen kokonaisbudjetti on 66 000 euroa.

Lisätietoja hankkeesta antaa:
Lisa W. Carlsson, lisa.w.carlson@lvn.se, +46 611 802 27