Keskipohjola

Itä-länsi suuntaisten liikenne- ja kuljetusyhteyksien ongelmiin etsitään ratkaisuja kansainvälisellä yhteistyöllä

Kuluvalla viikolla nk. North East Cargo Link (NECL) II —hankkeen pohjoismaiset toimijat kokoontuivat kehittämishankkeensa käynnistämistilaisuuteen Sundsvalliin. Keskipohjolan kuljetuskäytävän kehittäminen on haastava työ, mutta kaikkien alueiden yhteinen etu.

Yhteistä kaikille 22 partnerille ja toimijoille on halu kehittää itä-länsi suuntaista Keskipohjolavyöhykettä kokonaisuutena ja parantaa sen mahdollisuuksia kilpailukykyisenä kuljetuskäytävänä. Rahoituksen löytäminen liikenteellisten pullonkaulojen poistamiseen on osoittautunut vaikeaksi, sillä pohjois-eteläsuuntaiset liikenne- ja kuljetusyhteydet on yleensä priorisoitu itä-länsisuuntaisten yhteyksien edelle. Hankkeessa aiotaankin mm. väylä- ja terminaalisuunnittelun sekä liikenne- ja tavarankuljetusselvitysten avulla osoittaa investointien rahoittamiselle uusia perusteita.

Hanke painottuu alueiden infran ja logistiikan kehittämiseen kuten tiestöön, ratoihin ja merikuljetuksiin sekä logistiikka- ja jakelukeskuksiin ja satamiin. Eri kuljetustapoja hyödyntävien kuljetusketjujen muodostamisella tavoitellaan energiataloudellisuutta ja ympäristöhaittojen minimointia. Kuljetuskäytävää halutaan tuoda esille hyvänä ja edullisena vaihtoehtona tavarankuljetuksille eli käytävää tullaan markkinoimaan mm. vienti- ja tuoteteollisuudelle.

Hankkeessa kehitetään lisäksi logistiikan tehokkaita informaatioteknisiä ratkaisuja, joilla pyritään mm. vähentämään vajaiden kuljetusten määrää.

TiedoteWord

Lisätietoja:
Jon Hillgren, kansliapäällikkö, WP4-vastaava
County Council of Västernorrland,  
Puh. +46-73-274 44 93,  
jon.hillgren@lvn.se

North East Cargo Link NECL II —hanke kehittää ja markkinoi Keskipohjolan kuljetuskäytävää. Itämeren maiden ohjelmasta rahoitettava kolmivuotinen (2011-2014) hanke keskittyy käytävällä olevan infran ja kuljetusten parantamiseen.
Hankkeessa on mukana 22 partneria Suomesta, Ruotsista ja Norjasta ja sen kokonaisbudjetti on n 2,7M€. Hankkeessa on Keskipohjola-komitean lisäksi mukana Jämtlannin ja Västernorrlannin lääninhallitukset ja maakäräjät, liikennevirastot Ruotsista ja Norjasta, Etelä-ja Pohjois-Tröndelagin fylkeskommunit, Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen maakuntaliitot, Mittuniversitet sekä kuntia ja ELY-keskuksia. Västernorrlannin lääninhallitus on hankkeen pääpartneri. Lisäksi hankkeella on vahvoja ja tärkeitä tukijäseniä, mm. Suomen liikennevirasto, kauppakamareita, elinkeinoyhtiöitä, Pohjoismaiden Ministerineuvosto, NECLA-yhdistys.