Keskipohjola

Kehittämisvyöhykkeet aluekehittämisessä


- SM:n selvityksessä mukana myös Keskipohjola

Oulun yliopiston maantieteen laitoksella tehty selvitys tarkastelee kehittämisvyöhykkeiden lähtökohtia, taustoja, tavoitteita ja tuloksia suomalaisesta näkökulmasta käsin. Mukana on kuusi erilaista kehittämisvyöhykettä eri kehitysvaiheista ja erilaisilta aluetasoilta.
Näistä Keskipohjola on ollut yksi.

Kehittämisvyöhykkeistä on tullut kasvun levittäjiä ja tasapainottajia, niillä ohjataan ja hallitaan kehitystä. Vyöhykkeet tuovat eri aluekehityksen toimijoita yhteen ylittäen hallinnolliset ja alueelliset rajat. Vaikka vyöhykkeen kriteerinä on yhdistävä fyysinen elementti, on sen suurin lisäarvo tänä päivänä yhteentuova strategisuus.

Selvityksen mukaan Euroopan unionin integraation syventyessä syntyy valtioiden ja maakuntien rajat ylittäviä kehittämisvyöhykkeitä. Niillä ohjataan kehitystä vyöhykemäisesti kasvukeskusten välille tai kasvukeskusten lähialueelle. Kehittämisvyöhykkeet linkittävät kaupunkiseutuja vaikutusalueineen toisiinsa. Vyöhykkeiden tavoitteet ovat monenlaisia: aluekehityksen yhteistyön lisäämistä, liikennevirtojen nopeuttamista tai osaamisperusteisen elinkeinorakenteen
uudistamista. Alueellinen yhteenkuuluvuus hyödyttää niin keskuksia kuin syrjäseutuja.

Kehittämisvyöhykkeet aluekehityksessä -julkaisu löytyy kokonaisuudessaan
osoitteesta www.intermin.fi/julkaisu/222007linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan