Keskipohjola

Keskipohjola-komitean Baltic energy -hankkeelle myönnettiin EU-tukea

Botnia-Atlantica -ohjelmasta myönnettiin EU-rahoitusta  Baltic Energy -hankkeelle, jossa Keskipohjola-komitea on hankkeen päätoimija.

Hanke käynnistyy vuoden 2012 alusta jatkuen v. 2014-15 puoliväliin, kokonaisbudjetti hankkeessa on 998 000 euro. Hankkeen toimijoina mukana on Suomesta Katternö Oy, Merinova OY ja Pohjanmaan liitto, Ruotsista mukana ovat Västernorrlannin maakäräjät ja kuntaliitto, Härnösandin Energia ja Miljö Oy sekä Västernorrlannin lääninhallitus.

Hankkeen tavoitteena on todentaa uusia pienimuotoisia tapoja tuottaa ympäristöystävällistä energiaa sekä tuoda esille tämän energiamuodon tuottajia - usein pk-yrityksiä - sekä luoda heille uusia markkinoita.  

Hanke tulee keskittymään kolmeen osa-alueeseen: ekologinen jäähdytys ja lämmöntuotanto, sähkön mikrotuotanto sekä energia- ja ympäristötoimenpiteet.

Keskipohjola-komitea vastaa hankkeen toteuttamisesta ja tulee rekrytoimaan projektipäällikön hankeeseen.

Lisätietoja antaa:
Jon Hillgren, Keskipohjola-komitean kansliapäällikkö
 
S-87185 Härnösand, Sweden
Puh. +46-611-803 55
Gsm. +46-73-274 44 93
s-posti: jon.hillgren@lvn.se
www.mittnorden.netlinkki toiselle sivustolle