Keskipohjola

Keskipohjola-komitean mielestä Valtatie 18 :aa Multian ja Myllymäen välillä tulisi vahvasti priorisoida seuraavalla suunnittelujaksolla

Keskipohjola-komitean yhteistyön tarkoituksena on edistää kestävää kehitystä ja kasvua Keskipohjolassa, perustuen yhteiseen aluekehittämistahtoon. Rajat ylittävässä yhteistyössä korostetaan mm. itä-länsi liikenneyhteyksien kehittämistä niin kutsutulla Keskipohjolan kehityskäytävällä.  Valtatie 18 on kehittämistyöstä huolimatta edelleen heikoin lenkki Keskipohjola-käytävällä.

Valtatie 18 on merkittävä kolmea maakuntaa sekä Vaasan, Seinäjoen ja Jyväskylän kaupunkiseutuja yhdistävä länsi - itäsuuntainen liikenneväylä. Tämä keskistä Suomea halkova väylä tarvitsee kuitenkin parannuksia valtatietason saavuttamiseksi. Alueen maakuntien, elinkeinoelämän ja yksityisten kansalaisten tavoitteena on ollut jo vuosia luoda nykyistä merkittävämpi kansallisesti yhdistävä ja kansainvälisiä mahdollisuuksia antava liikenneväylä. Valtatien vaikutusalueella sijaitsee useita kasvavia yrityksiä ja yrityskeskittymiä.

Tutkimuksissa on todettu, että liikennemäärät valtatiellä 18 kasvaisivat yli 20 %, mikäli tie olisi kaikilta osin valtatietasoinen. Tämä tehostaisi kuljetuksiä sekä vähentäisi ympäristövaikutuksia. Nyt kuljettajat käyttävät kiertoteitä, jolloin syntyy merkittäviä ajanmenetyksiä ja muita lisäkuljetuskustannuksia. Suunniteltu valtatieosuuden rakentaminen lyhentäisi matkaa Vaasasta ja Seinäjoelta Jyväskylään lähes 10 kilometrillä.

Suora yhteys Pietariin ja Atlantille tarjoaa paljon mahdollisuuksia alueen matkailulle ja muulle elinkeinotoiminnalle. Tämä puolestaan luo menestymisen edellytyksiä näiden maakuntien alueella sekä kansallisessa että globalisoituvassa toimintaympäristössä.
Kasvavan Pietarin talousalueen vaikutus ulottuu myös Länsi-Suomeen ja koko Keskipohjolan alueelle.

Keskipohjola-komitean mielestä tieyhteyden parantamisella on alueen yritysten kehittymiseen sekä uuden yritystoiminnan syntymiseen myönteinen vaikutus, ja tämä luo menestymisen mahdollisuuksia koko Keskipohjolassa.

Valtatie 18 seurantatyöryhmä on laajoja asiantahoja kuullen keväällä 2008 koonnut raportin valtatie 18:n kehittämistarpeista. Suomenkielinen raportti on tämän lausunnon liitteenä.

Lisätietoja:

Valtatie 18 seurantatyöryhmästä:
Sami Mäntymäki, kehittämissuunnittelija
Seinäjoen kaupunki
Puh. 040 5707 184   
S-posti: sami.mantymaki@seinajoki.fi

Keskipohjola-toiminnasta:
Virpi Heikkinen, komiteasihteeri
Puh.0207 560 217
S-posti: virpi.heikkinen@keskisuomi.fi

Lausunto Word

Raportti Valtatie 18 (seurantatyöryhmä)PDF