Keskipohjola

Keskipohjola-komitean uusi organisaatio on muotoutumassa ja uusia jäseniä kutsutaan mukaan

Keskipohjola-komitean päätti syksyllä 2007 uudistaa organisaatiotaan ja kutsua yhteistyöhön mukaan uusia jäseniä. Tänään komitean puheenjohtaja Gunnar Viken on allekirjoittanut sopimuksen Västernorrlannin maakäräjien kanssa pysyvästä kansliasta, joka tulee luomaan työlle jatkuvuutta sekä vahvistaa Keskipohjolan yhteistyötä.

Gunnar Viken, komitean puheenjohtaja kertoo:
- Tänään otettiin uusi askel Keskipohjolan yhteistyössä. Komitean kevätkokouksessa 26.-27. maaliskuuta Seinäjoella tullaan komitealle kirjaamaan uudet säännökset, jotka avaavat komitean jäsenyyden uusille tahoille. Useammat kunnat ja organisaatiot Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa ovat ilmaisseet kiinnostuksensa osallistua uuden Keskipohjolan kehittämistyöhön.

Keskipohjola-komitean kansliaa tulee johtamaan kansliapäällikkö Jon Hillgren, joka on aiemmin työskennellyt aluekehittämisen parissa Västernorrlannin lääninhallituksessa sekä elinkeinojen kehittämistyössä Nutekilla. Kansliaa edustaa myös Keski-Suomessa komiteasihteeri Virpi Heikkinen.

Keskipohjolan yhteistyön tarkoituksena on edistää kestävää kehitystä ja kasvua Keskipohjolassa, yhteistyön perustuessa yhteiseen historiaan ja kulttuuriin. Tasa-arvo — ja nuorisonäkökulma on mukana kaikessa toiminnassa. On valittu neljä painotettavaa yhteistyöaluetta:

1. Innovatiivisten ja yrittäjäystävällisten ympäristöjen vahvistaminen
2. Itä-länsi —liikenneyhteyksien parantaminen
3. Kulttuuri- ja elämyselinkeinoihin panostaminen
4. Ympäristötekniikkaan ja uusiutuvaan energiaan panostaminen

Gunnar Viken painottaa myös, että Keskipohjola-komitea haluaa tulevaisuudessakin täyttää Pohjoismaiden Ministerineuvoston asettamat kriteerit, jotka kuvaavat raja-alueorganisaatioita.  

Lue tiedote. PDF