Keskipohjola

Keskipohjola-komitean vuosikertomus 2006

Vuoden 2006 toiminta Keskipohjolassa ja ProMidNord -hankkeessa on kuvattu komitean vuosikertomuksessa.
Kuten puheenjohtaja Björn Sandal toteaa: "Vuosi 2006 on ollut erittäin aktiivinen Keskipohjolassa".
Lue lisää Vuosikertomuksesta. PDF
(suomenkielinen osuus alkaa sivulta 18).