Keskipohjola

Keskipohjola-komitean vuosikertomus 2009

Komitean kevätkokouksessa Trondheimissa hyväksyttiin vuosikertomus vuodelle 2010.

Vuosikertomus löytyy kokonaisuudessaan täältäPDF. Alla on puheenjohtaja Peter Boströmin johdantopuhe vuosikertomuksessa.

"Kaiken toiminnan Keskipohjolassa tulisi tuottaa hyötyä Keskipohjolalle. Toimintojen tulee edistää jäsenten yhteisiä tavoitteita koskien niin rajaesteiden vähentämistä, innovatiivisten ja yrittäjäystävällisten ympäristöjen vahvistamista, itä-länsi liikenneyhteyksien parantamista, kulttuurin ja elämyselinkeinojen ja yhteisen pohjoismaisen identiteetin edistämistä kuin myös ympäristötekniikan ja uusiutuvan energian kehittämistä.

Olemme toimintavuoden aikana aloittaneet hyvin mielenkiintoisen yhteistyön Keskipohjolan yrityshautomoiden ja tiedepuistojen välillä, tavoitteenamme tukea paremmin yrityshautomoiden yrityksiä sekä huomioida uusien ideoiden ja tutkimustulosten kaupallistamismahdollisuuksia.

Keskipohjola-komitean kevätkokouksessa Östersundissa päätettiin kutsua maidemme liikenneministerit koolle keskustelemaan Keskipohjolan tilannetta itä-länsi liikenteen osalta.  Ministeritapaaminen, joka järjestettiin elokuussa Stjördalissa käsitteli Meråkerbanaa ja sen kehittämistä. Vuoden lopussa saimmekin tiedon Norjan hallitukselta, että he tulevat selvittämään Meråkersbanan kehittämistä ja sähköistämistä. Keskipohjola-komitean pitkäaikainen tavoite siis täyttyi.  Toimintavuoden aikana meillä on tärkeän Keskipohjolan kuljetuskäytävän tiimoilta ollut tapaamisia myös Pohjoismaiden neuvoston elinkeinovaliokunnan kanssa. Olemme myös käynnistäneet uudelleen hankesuunnittelun (Mid Nordic Transport Corridor / NECL II) kuljetuskäytävän kehittämiseksi, hakemuksella Itämeren maiden ohjelmaan.

Keskipohjola-komitea on vuoden 2009 painostanut paljon nuoriin.  Keskipohjolan kulttuuripäivillä Jyväskylässä teemana oli raskas rock. Keskipohjolan kulttuuripalkinto myönnettiin Jelmulle, joka järjestää konsertteja ja tapahtumia nuorille, ja nuorisokulttuuripalkinto puolestaan annettiin nuorten kulttuurijulkaisulle.  Komitean syyskokouksessa marraskuussa Pietarsaaressa Trondheimin kunnan Grönn Barneby —aloite palkittiin ympäristöpalkinnolla ja energiapalkinnon sai Fjällsjö-koulu Jämtlannista. Lisäksi Pohjoismainen lasten- ja nuorten komitea (Nordbuk) myönsi osarahoitusta Keskipohjolan nuorisoseminaarille, joka järjestetään Vaasassa kevään 2010 aikana.

Vuosi 2009 oli mielestäni hyvä toiminnallinen vuosi ja myös toimintasuunnitelman sekä niiden periaatteiden mukainen, jotka olemme Keskipohjolan yhteistyölle asettaneet. Sen aktiivisen dialogin tavoitetason, jonka aloitimme vuonna 2009 Keskipohjola-alueen ministereiden sekä kansanedustajien kanssa Pohjoismaiden ministerineuvostossa ja neuvostossa, tulee jatkua vuonna 2010, jotta maidemme hallituksissa ja eduskunnissa tiedetään mitä kansa alueilla ajattelee ja mitkä asiat ovat meille tärkeitä. Tässä tarkoitan lähinnä suuria infrastruktuuri-hankkeita, jotka parannetuilla kuljetuskäytävillä liittävät kansamme yhteen ja mahdollistavat dynaamisen elinkeinojen kasvun sekä lännessä että idässä.

On tärkeää, että tulevassa työssämme jatkamme aktiivisen keskusteluyhteyden ylläpitämistä ministereihin eri ministerineuvostoissa sekä kansanedustajiin Pohjoismaisessa neuvostossa.  Näin voimme tehdä Keskipohjolan asioita näkyvämmiksi."

Peter Boström,
Keskipohjola-komitean puheenjohtaja 2009