Keskipohjola

Keskipohjola-komitea perustelee Norjan Meråkersbanan sähköistämistä

Keskipohjola-komitea on tänään antanut lausunnon yhdessä Jämtlannin ja Västernorrlannin läänien läänihallitusten sekä Rikstrafikin ja muiden organisaatioiden kanssa Norjan hallitukselle koskien sen ehdotusta kansallisesta kuljetussuunnitelmasta 2010-2019 (Nasjonal transportplan 2010-2019).

Keskipohjola-komitean yhteistyön tarkoituksena on edistää kestävää kehitystä ja kasvua Keskipohjolassa. Yhteistyö perustuu historialliseen ja kulttuurilliseen yhteenkuuluvuuteen sekä yhteiseen aluekehittämisen kiinnostukseen. Rajat ylittävässä yhteistyössä korostetaan mm. itä-länsi liikenneyhteyksien kehittämistä niin kutsutulla Keskipohjolan kuljetuskäytävällä.

Meråkersbanan on viimeisimpien vuosien aikana saanut vahvaa tukea mm. Keskipohjola-komitealta ja sitä on korjattu 40 miljoonan Norjan kruunu edestä ja rata kantaa tänä päivänä 22,5 tonnin akselilastin. Kun radan kantavuutta on tässä määrin parannettu, on sellainen tavarankuljetus, joka ennen hoidettiin kuorma-autoilla nyt mahdollista siirtää rautateille.

Meråkersbanan on kehittämistyöstä huolimatta edelleen yksi heikoista lenkeistä Keskipohjola-käytävällä. Jernbaneverketin tekemän selvityksen mukaan tavaramäärä radalla voitaisiin kasvattaa sähköistämisen myötä entisestään, 400 000 tonnista aina 1.3 miljoonaan tonniin. Sähköistämisellä olisi suuri merkitys Keskipohjolan kehittämisvyöhykkeelle, niin tavarankuljetus- kuin henkilöliikenteenkin osalta, sekä pitkällä tähtäimellä myös ympäristötekijöiden osalta.

Keskipohjola-komitean mielestä Meråkersbanan sähköistämistä Ruotsin Storlienin ja Norjan Trondheimin välillä tulisi siis vahvasti priorisoida seuraavalla suunnittelujaksolla.  

Ruotsinkielinen lausunto kokonaisuudessaan. PDF

Lisätietoja antavat:  
Komitean puheenjohtaja
Gunnar Viken
Puh. +47 74 11 10 78,
Gsm. +47 975 31 500  
S-posti: gunnar.viken@ntfk.no

Komitean kansliapäällikkö
Jon Hillgren
Puh.+46 611 803 55,
Gsm. +46 73 274 44 93
S-posti: jon.hillgren@lvn.se  

Lehdistötiedote PDF