Keskipohjola

Keskipohjola-komitea toivoo hankealoitteita eri toimijoilta

Keskipohjola-komitean toimintaan kuuluu saada aikaan kehittämishankkeita Keskipohjolassa, joita se voi osarahoittaa, johtaa ja osallistua. Keskipohjola-komitea voi rahoittaa rajat ylittäviä hankkeita toiminta-alueellaan, edellytyksenä on, että hankkeet vastaavat komitean asettamiin strategisiin valintoihin (ks. priorisoidut aiheet).

Keskipohjola-komitea peräänkuuluttaakin eri toimijoita lähettämään kehittämishankealoitteita Keskipohjolassa.  

Lisätietoja saa kansliasta, jonne myös (vapaamuotoiset) hakemukset toimitetaan.