Keskipohjola

KESKIPOHJOLAN KULTTUURISUUNNITELMA 2012 — 2014 sekä


KULTTUURITYÖRYHMÄN TOIMINTASUUNNITELMA 2012 — 2013

Keskipohjolan kulttuurityöryhmä on määritellyt kulttuurisuunnitelman vuosille 2012-14, sekä toimintasuunnitelman v. 2012-13. Lisätietoa liitteistä (ruotsiksi).

Kultursamarbetet i Mittnorden skall
 utveckla ett aktivt och engagerande kulturliv som drivkraft för en positiv och hållbar samhällsutveckling i Mittnorden.
 använda kulturen som verktyg för att förmedla de värderingar som knyts till strategin för Mittnordensamarbetet.

Kultursamarbetet i Mittnorden skall främja
 kulturell förståelse och kommunikation
 utbyte inom det professionella konstlivet
 utveckling av världsarven och gemensamma kulturarv inom Mittnorden
 kunskap, kompetens och teknikutveckling inom kulturområdet
Detta görs bland annat genom årliga tematiska kulturarrangemang och mötesplatser i de mittnordiska regionerna, inom exempelvis litteratur, film, teater, musik, slöjd, design och ung kultur.

Kulturplanen 2012-14PDF

ARBETSPLAN FÖR MITTNORDISKA KULTURARBETSGRUPPEN 2012 — 2013
Tematiska Mittnordiska Kulturarrangemang
Kulturarbetsgruppen ska:
 genomföra kulturdagar i Södra Österbotten sista veckan i augusti 2013 på tema mat och kreativa näringar och planera för 2014 års kulturarrangemang på tema världsarv.

Arbetsplan 2012-13PDF