Keskipohjola

Keskipohjolan ympäristö- ja energiapalkinto "Pohjolan Vihreä Vyöhyke"

Pohjoismaiden Ministerineuvoston raja-alueorganisaatio Keskipohjola-komitea tulee tänä vuonna 2007 ensimmäistä kertaa jakamaan "Pohjolan Vihreä Vyöhyke" -nimiset ympäristö- ja energiapalkinnot.
Palkintojen tarkoituksena on edistää pitkäjänteistä ja ekologista toimintaa kestävän kehityksen puolesta Keskipohjola -alueella.

Pohjolan Vihreä Vyöhyke on Keskipohjola-alueen yhteinen profiili, jolla pyritään lisäämään vihreisiin arvoihin perustuvaa yhteistyötä elinkeinoelämän, maaseudun kehittämisen sekä energia- ja ympäristö-kysymysten parissa.

Tavoitteena on edistää yrittäjyyttä ja uusien työpaikkojen syntymistä Keskipohjola-alueella sekä vahvistaa alueen profiilia ekologisesti kestävänä alueena.   

"Pohjolan Vihreä Vyöhyke" -toiminnan tavoitteita ovat mm.:
- elinkeinoelämän kehitys "vihreä teknologia" veturina
- ympäristöystävällisen tuotantoteknologian tutkimus ja kehitys
- alueen luonnollisiin edellytyksiin perustuva matkailu

Kaikki toiminta, jota tehdään luonnon suojelemiseksi ja luonnonvarojen kestävän käytön puolesta, Keskipohjolan tulevien sukupolvien hyväksi (ekologisesti kestävä kehitys) istuu luontevasti käsitteen "Pohjolan Vihreä Vyöhyke" alle.

Palkintosumma: 30 000 SEK jaetaan sekä energia- että ympäristöpalkinnon saajalle. Palkinnot Keskipohjola-komitean syyskokous jakaa joka toinen vuosi, v. 2007 alkaen.
Palkinto jaetaan shekin ja "Vihreän Vyön" muodossa.
Tuomaristo koostuu Keskipohjola-komitean puheenjohtajistosta.

Kohderyhmät: Palkinto voidaan myöntää kaikille Keskipohjolan tahoille, eli yksityishenkilöille, organisaatioille ja yrityksille. Kaikki voivat myös jättää ehdotuksia palkinnonsaajasta.

Nimitysehdotukset toimitetaan kansliapäällikkö Lena Bergeskärille 30. kesäkuuta 2007 mennessä, jonka jälkeen ne toimitetaan tuomariston käsiteltäviksi. Palkinnot jaetaan Keskipohjola-komitean syyskokouksen 2007 yhteydessä.

Lisätietoja asiasta saatte oheisista liitteistä sekä komitean aluesihteereiltä ja kansliasta.

Lisätietoja:
kansliapäällikkö Lena Bergeskär, Jämtlands läns landsting
Puh. +46 63 147898,
s-posti: lena.bergeskar@jll.se  
tai:
Virpi Heikkinen, Keski-Suomen liitto
Puh. +358 14 652 217,
s-posti: virpi.heikkinen@keskisuomi.fi

Liitteet:
Kirje palkinnostaWord

Lisätietoja palkinnostaWord