Keskipohjola

Kilpailukyvyn kasvattaminen vaatii parempaa infrastruktuuria


Keskipohjola-komitean lausunto 3.11.2011

Keskipohjola-komitea järjesti äskettäin seminaarin itä-länsi liikenne- ja kuljetusyhteyksistä otsakkeella "kansalliset investoinnit kansainvälisestä näkökulmasta". Ohjelmassa käytiin läpi Keskipohjola-alueen infrastruktuuri-investointien tarpeita. Keskipohjola-komitea päätti seminaariin liittyen toimittaa seuraavan lausunnon alueen kansallisille infravastuuviranomaisille:

 

  • Keskipohjola-komitea tukee aloitetta, jonka ovat tehneet Etelä-ja Pohjois-Tröndelagien fylkeskommunet sekä Jämtlannin Regionförbundet, eli että perustetaan yhdistys, jonka tavoitteena on nopeuttaa Meråker-radan sähköistämiseen liittyvät toimenpiteet ja osoittaa hankkeelle pikaisesti investointimäärärahat kansallisissa suunnitelmissa. Aloitteentekijöiden tavoitteena on rahoitusratkaisujen löytäminen investointiennakkona Norjassa ja hankkeen toteuttaminen vuoden 2015 aikana, mikä katsotaan välttämättömäksi toimenpiteeksi Norjan ja Ruotsin välisten rautatiekuljetusten kehittämiseksi.

 

  • Kolmiorata Sundsvallissa "Bergsåkerstriangeln" on erittäin tärkeä Keskipohjolan tavarankuljetuksille, myös Sundsvallin läpi kulkevien Ostkustbanan/Ådalsbanan toimivuuden kannalta. Investointi on tärkeä myös yhteiskuntatalouden näkökulmasta investoinnin kannattavuusarvolla + 2,9. Keskipohjola-komitea katsoo siksi, että kolmiorata tulee priorisoida korkeammalle kuin mitä se nykyisissä investointisuunnitelmissa on.

 

  • Seinäjoen ja Kaskisten välisen radan peruskorjaus on ehdoton edellytys yhtenäisen kuljetuskäytävän luomiseksi Keskipohjolassa. Myös investointi Multian ja Myllymäen väliseen tieosuuteen valtatiellä 18 on tärkeää toimivien poikittaisyhteyksien vuoksi, alueiden elinkeinojen ja kasvun kehittämiseksi. Keskipohjola-komitea tukee siksi Kaskisten esitystä ratainvestointien mukaan saamiseksi jo ensi vuoden valtion talousbudjettiin ja tieinvestointien pikaista käynnistämistä Keski-Suomessa.

 
Keskipohjola-komitea näkee edellä mainitut investoinnit välttämättömiksi ja tärkeiksi toteuttaa jo lähivuosien aikana, jotta Keskipohjolassa toteutuisi yhtenäinen toimiva infrastruktuuri. Asian tärkeyttä korostaa myös tuleva rikkidirektiivi, joka tulee muuttamaan Itämeren alueen kuljetusreittejä.

Lausunto kokonaisuudessaan. PDF