Keskipohjola

KP-kannanotto: Parikkala - Syväoron rajanylityspaikan kansainvälistäminen osana Keskipohjolan aluekehittämistä

Parikkalan kunnan aloitteesta Keskipohjola-komitea otti kantaa asiaan mm. seuraavasti:

Parikkalan rajanylityspaikan kansainvälistäminen on hanke, jonka vaikutuksia on arvioitava pitkällä aikavälillä. Keskipohjolan komitea esittää, että valtioneuvosto tekee ensi tilassa periaatteellisen päätöksen Parikkala – Syväoron rajanylityspaikan kansainvälistämisestä.

Komitea pitää tärkeänä, että Suomen ja Venäjän välillä käynnistetään neuvottelut sopimuksen aikaansaamiseksi. Parikkalan rajanylityspaikan kansainvälistämisestä tulisi tehdä kevään hallitusneuvotteluissa poliittinen periaatepäätös siten, että sen rahoitus saadaan tulevaan hallitus- ja EU:n ENI CBC -rahoitusohjelmiin.

Lue koko kannanottoPDF