Keskipohjola

KP-kannanotto: Savonlinnan Laitaatsalmen rautatiesillan rakentaminen olennaista poikittaisyhteyksien ylläpitämisen ja rautatieliikenteen kehittämisen kannalta

Keskipohjola-komitea on antanut ao.kannanoton 23.9.2014:
Helsinki – Joensuu radan yhteys Savonlinnan kautta länteen uhkaa katketa jatkossa, koska tuore budjettiesitys syväväylän siirrosta Kyrönsalmesta Laitaatsalmeen ei sisällä lainkaan rautatiesillan rakentamista. Ratkaisu on Keskipohjolan toimijoiden mielestä vähintään outo, koska ratayhteyttä Savonlinnasta Huutokoskelle ja Pieksämäelle peruskorjattiin äskettäin 40 miljoonalla eurolla. Lisäksi uuden rautatiesillan rakentaminen vaatii ainoastaan 12 miljoonaa euroa, mikä on pieni osa Savonlinnan ohituksen liikennejärjestelyjen investointimäärästä.

Liikenne- ja viestintäministeriöstä päätöstä perustellaan vähäisillä liikennemäärillä Huutokosken ja Savonlinnan välillä. Myöskään vaihtoehtoinen perustelu siitä, että jos rataosuuden liikennemäärät vilkastuvat tulevaisuudessa, rautatiesiltaa Laitaatsalmeen voitaisiin arvioida tarvittaessa uudelleen, ei toimi, sillä miten liikennemäärät voivat kasvaa, jos rautatie ei ole toimiva kokonaisuus?

Keskipohjola-komitean mielestä ennakointi liikennemäärien ja etenkin rautatiekuljetusten kasvattamiseksi on tärkeää

Keskipohjola-komitea osallistuu aktiivisesti itä-länsi liikenneyhteyksien kehittämiseen ja vuosina 2011-13 tehtiin lukuisia selvityksiä Keskipohjolan kuljetuskäytävänlinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan potentiaalista. Tulevan rikkidirektiivin myötä arvioidaan erityisesti kuljetusreittien optimoinnin kokevan merkittäviä muutoksia: mm. rautatiekuljetusten määrä kasvaa 5 – 11 %, mikä lisää vaihtoehtoiselle poikittaisyhteydelle uutta kysyntää ja tarvetta (viite: ”Rikkidirektiivi Itämerellä – tulevaisuusvaihtoehdot”-selvityslinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan). Poikittaisratojen/vähäliikenteisten ratojen kapasiteetin tehokas käyttö purkaisi ruuhkia päärataverkolla.

Rautatiekuljetusten lisääminen ylipäätään kuuluu myös Euroopan liikennestrategian tavoitteisiin, mutta Suomessa tavoitteisiin ei tunnuta sitouduttavan. VR:n toimintapolitiikka sekä hinnoittelu ja vaatimus täysistä junista ja sähköistämisestä eivät sovi kansainvälisiin tavoitteisiin. Metsäteollisuus on pakon edessä sopeuttanut logistiikkansa kumipyöräpainotteiseksi.

Toimivan ja yhtenäisen poikittaisrataverkon puolesta puhuvat myös tulevat investoinnit metsäteollisuudessa: Metsä Fibre suunnittelee Äänekoskelle noin 1,1 miljardia euroa maksavaa biotuotetehdasta, jonka sellukapasiteetti on 1,3 miljoonaa tonnia vuodessa ja Stora Enso on ilmoittanut investoivansa 110 miljoonaa euroa kartonkikoneeseen Varkauteen. Molemmat tulevat tarvitsemaan liikenneinvestointeja ja ratayhteyksiä. Elinkeinoelämän edellytykset näilläkin alueilla on pidettävä kunnossa.

Myös Kaskisten radan osittainen peruskorjaus ja tehostettu kunnossapito liittyy poikittaisraideliikenteeseen: Liikennevirasto on Kaskisten radan osalta antanut toimijoille vuoden 2014 loppuun saakka lisäaikaa, jotta nämä voivat valmistella esityksiä/perusteluita radan käytön ja kunnossapidon mahdollisesta jatkumisesta seuraavina vuosina.

Lisäksi asiaan liittyy vahvasti Parikkalan rajanylityspaikan kehittäminen ja kansainvälistäminen: se avaisi mm. Keskipohjola –alueen toimijoiden yhteydet Venäjälle ja taloudellisesti merkittävään ja kasvupotentiaaliseen Pietariin.


Keskipohjola-komitea katsoo,
- että Laitaatsalmen rautatiesillan rakentaminen on lisättävä takaisin syväväylän suunnitelmaan
- että Suomen hallituksen tulee tarkastella liikenneverkkoa kokonaisuutena, myös poikittaisyhteydet huomioon ottaen, eikä vain ylikuormittuneiden pääväylien osalta. Toimivat monipuoliset liikenneverkot ovat aluekehittämisen ydin.
- Suomen hallituksen ja liikenneviranomaisten tulisi myös vahvemmin sitoutua EU:n rautatiekuljetusten lisäämisen tavoitteisiin konkreettisilla toimenpiteillä.


Keskipohjola-komitean kannanotto on toimitettu asianosaisille, kuten Suomen hallitukselle, liikenneviranomaisille sekä maakuntaliitoille ja viestimille.

Kannanotto kokonaisuudessaan.PDF


Itä-Savon lehti kirjoitti asiasta 23.9.2014: http://www.ita-savo.fi/uutiset/lahella/keskipohjola-komitea-ja-etela-savon-kauppakamari-ottavat-kantaa-laitaatsalmenlinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan