Keskipohjola

Kuntavaalien alla: Lähidemokratia Pohjoismaissa


17.10. Hanasaari

keskiviikkona 17.10.2012 klo 13-16
Hanasaari — ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus, Hanasaarenranta 5

Yhä useammat ovat aktiivisia lähiympäristössään, ei pelkästään puoluepolitiikan vaan myös muiden kanavien kautta. Kunnallislakia tullaan uudistamaan tämän hallituskauden aikana, ja sen seurauksena lähidemokratian pelisäännöt voivat muuttua. Minkälaisia esimerkkejä kansalaispaneeleista, vaalipiiriratkaisuista ja aluehallinnoista on Suomessa ja Pohjoismaissa? Miten voidaan vahvistaa lähidemokratiaa ja yksilön mahdollisuuksia vaikuttaa?

Siv Sandbergin ja Ritva Pihlajan selvityksen mukaan asukkaiden mahdollisuudet vaikuttaa kunnan suunnitteluun ja päätöksentekoon lähidemokratian alueellisten toimielinten kautta ovat usein rajoitettuja. Alueellista demokratiaa -selvityksessä ehdotetaan konkreettisia keinoja järjestää asukkaiden osallistuminen ja vaikuttaminen. Minkälaisia mahdollisuuksia kuntien asukkailla on valita vaihtoehtoisia palveluita kunnallisen koulun, hoidon ja sosiaalihuollon sijaan? Miten voimme tukea kyläyhdistyksiä ja paikallisia ryhmiä ja miltä yhteistyö heidän ja kuntien välillä näyttää tulevaisuudessa? Miten lähidemokratia voi toimia kasvavissa ja yhä suuremmissa kunnissa, ja miten asukkaita kannustetaan osallistumaan paikalliseen päätöksentekoon?

Siv Sandberg ja Ritva Pihlaja esittelevät elokuussa 2012 julkaistun selvityksensä lähidemokratian toimintamalleista Pohjoismaissa. Selvitys on ohessa liitteenä. Tämän lisäksi aiheesta järjestetään vaalipaneeli, johon osallistuu kunnallisvaaliehdokkaita

Kielet: suomi ja ruotsi, simultaanitulkkaus
Ilmoittautumiset: Hanasaaren sivuilla:
http://www.hanaholmen.fi/fi/kulttuurikeskus/ohjelmakalenteri/details/865-infor-kommunalvalet-nardemokrati-i-nordenlinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

Osallistuminen on maksutonta, mutta edellyttää ilmoittautumista 12.10.2012 mennessä.
Tiedustelut: ohjelmakoordinaattori Jonna Similä, jonna.simila@hanaholmen.fi, +358-9-4350 2413

Järjestäjät: Hanasaari — ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus, Suomen kuntaliitto, Pohjola-Norden

Liite: Alueellista demokratiaa?Lähidemokratian toimintamallit Suomen kunnissaPDF