Keskipohjola

Luovan talouden mahdollisuudet Pohjolassa - hypetystä vai todellinen alueen kilpailukykytekijä?

Jyväskylään kokoontuu tiistaina 16.11. joukko pohjoismaisia vieraita käsittelemään luovaa taloutta ja sen tarjoamia bisnesmahdollisuuksia. Seminaarin alustajat ovat oman alansa arvostettuja asiantuntijoita, jotka tuovat luovien alojen kehittämiseen näkökulmiaan.

Seminaarissa professori Saara L. Taalaksen aiheena on luovan talouden globaalin hypetyksen muuttuminen paikalliseksi osallistumiseksi. Ruotsalainen tutkija Evelina Wahlqvist puolestaan on tutkinut luovuuden alueellisia eroja ja pohtii luovan talouden uhkia ja mahdollisuuksia. Norjalainen Atle Hauge puhuu symbolisten arvojen tuottamisesta luovan talouden kilpailussa.
Seminaarivieraat tutustuvat päivän aikana design-torilla myös keskisuomalaisiin luovan alan yrityksiin ja yrittäjiin, mukana mm. Papiina sekä Ulla Huttunen ja Arto Salminen Emalipuusta. Lisäksi ohjelmaan kuuluu käynti Grafiikkakeskuksessa sekä vierailu ja näytös Kallioplanetaariossa.

Seminaarivieraat tulevat Keskipohjolan yhteistyöalueelta, johon kuuluu keskisen Suomen, Ruotsin ja Norjan maakuntia. Reilun 50 osallistujan joukossa on alueiden poliitikkoja, virkamiehiä sekä kulttuurin ja luovan alan ihmisiä.

Projektipäällikkö Raija Partanen Keski-Suomen liitosta kertoo:
- Keskipohjola-komitea pyrkii toiminnallaan tuomaan yhteen eri alojen toimijoita ja asiantuntijoita, ja tämän syksyn aiheeksi valittiin luova talous, koska se on tällä hetkellä ajankohtainen "kuuma peruna" kaikkialla, myös Keskipohjolan alueella. Seminaarin tavoitteena on asiantuntijaesitysten myötä pohtia mahdollisia yhteistyöaihioita alueiden kesken sekä jakaa tietoja ja kokemuksia alalta.

Seminaariohjelma. PDF

Luennoitsijoiden esitelmäaiheet ja lyhyet esittelyt:
- Professori, tohtori Saara L. Taalas: "From global hype to local participation- Creative economy revisited"
Professori tohtori Saara L. Taalas on on Turun yliopiston viestintäliiketoiminnan professori ja Media Futures Networkin johtaja. On haastava puhuja, joka ei hyväksy oletustotuuksia taloudesta ja tulevaisuudesta. On tutkinut mm. faniyhteisöjen vaikutusta yritysten toimintaan ja on työskennellyt luovan talouden kysymysten parissa tiiviissä yhteistyössä  EU:n, OKM:n  ja TEMin kanssa.

-Tutkija Evelina Wahlqvist: "Developing Creative Industries - Challenges and Opportunities"
Evelina Wahlquist toimii Göteborgin yliopiston tutkijana kulttuuri- ja yhteiskuntatieteissä. Hänen erikoisaloihinsa kuuluvat mm. luovuuden sekä alueiden/kaupunkien kilpailukyvyn yhteys. Nuori tutkija on Ruotsissa noussut suosituksi puhujaksi alan kongresseissa.

- Tutkija Atle Hauge: "Producing symbolic value - innovation and competition in the creative economy"
Atle Hauge on vanhempi tutkija Norjan itäisessä tutkimuskeskusessa. Tohtorin tutkinto ruotsalaisesta muotiteollisuudesta Uppsalan yliopistossa, työskennellyt Toronton yliopistossa. On tutkimuksissaan keskittynyt tuotteiden materiaalin ja immateriaalin ulottuvuuksiin ja rajapintoihin, mm.tuotteiden symbolisiin arvoihin. On lisäksi kiinnostunut aluekehittämisestä ja lahjakkuuden määrittelystä.


Lisätietoja antaa:
projektipäällikkö Raija Partanen,    
puh. 040-595 0139,       
s-posti: raija.partanen@keskisuomi.fi        

Tiedote kokonaisuudessaanWord