Keskipohjola

Naiset ja sota - kuvataidehanke, merkkivuodesta 1808-1809

Västernorrlannin ja Västerbottenin taidekonsulentit sekä esittävän taiteen läänintaiteilijat  Pohjanmaan taidekomissiossa työskentelevät vahvemman yhteistyön puolesta Suomen ja Ruotsin välillä.

Syksyllä 2008 aloitettiin yhteistyö nykytaiteen alalta. Yhteistyö on johtanut kuvataidehankkeeseen Naiset ja sota, johon yhteensä 15 naiskuvataiteilijaa osallistuu, viisi taiteilijaa jokaiselta em. alueelta. Hankkeen teema sivuaa Suomen sodan merkkivuotta 1808-1809, mutta tavoitteena on käsitellä ja analysoida asiaa myös yleisesti ottaen ja nykyajan käsitteillä.  
 
Hanke käynnistettiin toukokuussa 2009, jolloin järjestettiin kakispäiväinen seminaari ja workshop Uumajassa. Teemaa käsittelivät eri luennoitsijat eri näkökulmista, mm. historian, rauhantyön ja aktivismin näkökulmista. Tavoitten oli, että seminaari toimisi inpsiraationa ja käynnistäisi taiteilijoiden tulevan työn uusien teosten tai hankkeiden luomisessa.
 
Yhteisnäyttely "Naiset ja sota" esitetään vuoden 2010 aikana alla esitetyillä paikkakunnilla:

Näyttely on esillä:

Tutustu näyttelykatalogiin.PDF

Pohjanmaan taidetoimikunta järjestää näyttelyn.
Lisätietoja:
Raija Nummijärvi
pääsihteeri
Pohjanmaan taidetoimikunta/Österbottens kontstkommission
Puh. +358 503087015
s-posti: raija.nummijarvi@minedu.fi
www.taidepohjanmaa.filinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan